Pobočky Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb …

Chráněné dílny Diakonie ČCE

Pracovní uplatnění osobám se zdravotním znevýhodněním v keramické, textilní a zakázkové dílně či při terénních úklidových pracích. Pracovní stanoviště pro klienty Centra denních služeb a Sociální rehabilitace. Pod vedením koučů a asistentů si mohou klienti ...

Sociálně terapeutické dílny

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Podpora vytváření …

Centrum denních služeb Diakonie ČCE

Ambulantní služba pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, ve věku od 18 do 64 let. Nabízíme nácvik pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstačnost uživatelů. …

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:00)

Podpora samostatného bydlení při CSS Klobouk Diakonie ČCE v Terezíně

Terénní sociální služba, která podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním znevýhodněním, aby žili a bydleli podle svých představ. Služba probíhá formou pravidelných konzultací a asistencí v bytě klientů/klientek a také formou ...

Pobočka

Brzy zavírá (v 15:30)

Chráněné bydlení při Centru sociálních služeb Klobouk Diakonie ČCE v Terezíně

Naše služba pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Pracovnice služby uživatele a uživatelky podporují v péči o domácnost (při vaření, úklidu nebo praní), při hospodaření s penězi, navazování kontaktů, uplatňování …

Pobočka

OTEVŘENO (Zavírá v 21:00)

Domov pro matky s dětmi Diakonie ČCE

Domov pro matky s dětmi poskytuje azylové ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok a nepřetržitou cílenou pomoc těhotným ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, případně těhotným ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou ...

Sociální rehabilitace a Agentura podporovaného zaměstnávání

Podporujeme lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a přiblížili se tak životu ve společnosti. V celém procesu služby Vás provází a podporují sociální pracovníci, kteří s Vámi individuálně pracují, zjišťují Vaše ...

Pobočka

Brzy zavírá (v 15:30)

Restaurace Klobouk

Každý pracovní den od 11:00 do 15:00 hodin nabízíme denní menu, které si naši zákazníci mohou vychutnat v příjemném a klidném prostředí nekuřácké restaurace, nebo si jídlo za zvýhodněnou cenu odnést v jídlonosičích. V letních měsících pravidelně ...

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 10:00)

Čajovna Hóra

Vybírat můžete ze široké nabídky nápojů a dobrot. Nabízíme široký sortiment čajů a bylin z celého světa, kvalitní kávu, dobré víno a další horké i studené nápoje. Na utišení hladu si u nás můžete objednat plněné tortilly, toasty, plněný arabský chléb i kuskus …

Pobočka

OTEVŘENO (Zavírá v 23:00)