https://www.info-vary.cz/phdr-jiri-bauer0

Ordinace

Tisk | Přidat / editovat záznam

Psycholog PhDr. Jiří Bauer

Nabízíme služby v oblasti psychodiagnostiky:
 • dopravně psychologická vyšetření řidičů a učitelů autoškol,
 • psychologická vyšetření pro držení střelné zbraně a zaměstnance bezpečnostních agentur,
 • komplexní a cílená psychologická vyšetření u dětí a mládeže,
 • komplexní a cílená psychologická vyšetření dospělých,
 • konziliární vyšetření u psychosomatických onemocnění.

Služby v oblasti psychoterapie:
 • individuální systematickou psychoterapii u dětí, dospívajících i dospělých,
 • rodinnou psychoterapii,
 • skupinovou psychoterapii,
 • podpůrnou psychoterapii pro pacienty s těžkým chronickým a letálním onemocněním,
 • klinickou hypnózu a nácvik relaxačních technik,
 • týdenní a víkendové psychoterapeutické pobyty.

Odborné poradenství:
 • v náročných a krizových životních situacích,
 • pro tělesně nebo mentálně postižené a pro jejich doprovázející osoby,
 • pro závislé (alkohol, drogy, gambling, sniffing atd.),
 • k výchově problémových dětí a mládeže.

Odborné semináře v oblasti:
 • komunikace a interpersonální interakce (asertivita, assessment centra),
 • vedení lidí (motivace, leadership, týmová práce, koučování),
 • prevence duševních poruch (drogy, poruchy příjmu potravy, šikana),
 • zvládání stresu a praktické nácviky relaxace.
Adresa:
Bezručova 1098/10
360 01 Karlovy Vary
Karlovarský kraj / okres Karlovy Vary
Mobil:
+420 728 229 356
Telefon:
+420 353 998 127
E-mail:
Provozní doba:
St:
08.00 − 13.00
14.00 − 19.00

Pobočky:

Ordinace: Psycholog PhDr. Jiří Bauer − Sokolov, Hornická 1613

Fakturační údaje: Obory činnosti:

PhDr. Mgr. Jiří Bauer, Ph.D.

Hornická 1613
356 01 Sokolov

IČO: 45410186

Obory činnosti: