Rozhovor: Ochrana před štěnicemi a jinými škůdci

Čistota prostředí, ve kterém žijeme, je jedním ze základních předpokladů naší psychické i fyzické pohody a především zdraví. Paradoxní je, že přesto, že se na úklid a hygienu pečlivě dbá, může někdy dojít k výskytu nežádoucího hmyzu, hlodavců nebo mikroorganismů v bezprostřední blízkosti člověka nebo jeho potravy.

Nejohroženějšími místy, co se týče rozšíření rozmanitých škůdců, je zejména potravinářská výroba, komunální sféra a zdravotnictví. Asi nikdo si nepřeje, aby v jeho blízkém okolí žili hlodavci přenášející choroby nebo hmyz živící se krví člověka, jako jsou například štěnice nebo blechy. Bohužel, tam kde je člověk, je i potrava pro tyto škůdce.

V souvislosti s těmito stále aktuálními problémy jsme požádali o krátký rozhovor Libora Čiháka (603 228 980, www.deratizator.cz), majitele deratizační firmy s dlouholetou praxí v oboru.

S jakými problémy se v poslední době ve vašem oboru setkáváte?

Velkým problémem je především enormní nárůst výskytu štěnice domácí, a to nejenom u nás, ale i v celé Evropě. Štěnice jsou velmi nepříjemným a v dnešní době bohužel opět velice obvyklým lidským společníkem. Nejde přitom vůbec o špatnou hygienu. Stačí, když přijdete do kontaktu s napadeným prostředím nebo s osobou, která v takovém prostředí žije. Častým způsobem zavlečení štěnice do bytů či objektů jsou bohužel pobyty v zahraničí, zejména v destinacích subtropického pásma (oblast Středozemního moře, Přední východ aj.), kdy štěnice přicestují v osobních věcech či v kufrech. Pak je jen otázka času, kdy se štěnice rozlezou do širokého okolí.

Velkým problémem je likvidace štěnic v panelových domech, kdy se štěnice šíří „stoupačkami“ či teplovodními a elektrickými rozvody. Ve chvíli, kdy se jednou štěnice do domu, bytu či jakéhokoli jiného obytného zařízení dostane, je v podstatě nemožné jejímu dalšímu rozšíření zabránit. Je proto velmi důležité nahlásit výskyt ihned po zjištění jejich přítomnosti či „pokousání". Zamoření štěnicí domácí, která obvykle žije v blízkosti postele a v noci vylézá a saje krev spícímu člověku, lze vyřešit jediným účinným způsobem – za pomoci zkušených odborníků zabývajících se desinsekcí. Čím dříve se proti štěnicím zasáhne, tím je větší šance se jich zavčasu zbavit.

Štěnice je však někdy obtížené včas identifikovat, protože za potravou nemusejí vylézat zdaleka každou noc. Jak by tedy lidé měli postupovat?

Právě proto je hned při prvním podezření třeba pátrat po štípancích podobných kousnutí od komára a po trusu štěnic ve formě malých černých teček na ložním prádle, v konstrukcích postelí, dřevěných obkladech atd. V případě nejistoty se vyplatí rovnou kontaktovat deratizační firmu. Problém často vidíme hlavně v ostychu lidí, kteří se štěnice stydí nahlásit v domnění, že ostatní sousedi v domě by se na ně dívali skrz prsty a považovali by je za osoby „nečisté“. Rovněž se obávají, že majitel domu či sdružení nájemníků jim dá celou dezinsekci zaplatit, a to bohužel opravdu není v případě likvidace štěnic malá částka. Většinou se tyto zásahy hradí z fondů oprav domu. Je totiž těžké prokázat osobě, která výskyt nahlásila, že je původcem zavlečení. Štěnice se mohou zrovna tak šířit od sousedů třeba z jiných pater. Ti však výskyt z nejrůznějších důvodů nenahlásili nebo štěnice dosud nespatřili a původ štípanců proto přisoudili například komárům.

Jinou kapitolou v ohrožení různými škůdci je potravinářství a pohostinství, která jsou ohrožena jak některými druhy hmyzu, tak hlodavci, ale i plísněmi, houbami atd. Mohl byste přiblížit tuto problematiku?

Pro potravinářskou a veškerou přidruženou výrobu (obalové materiály, sklady atd.) a všechny typy stravovacích zařízení platí od roku 2004 povinnost zavedení tzv. systému kritických bodů (HACCP). Jedná se o soubor opatření, jejichž smyslem je eliminovat riziko výroby zdravotně závadných potravin a pokrmů tím, že se vyhodnocují nebezpečí možné nákazy a přijímají se preventivní ochranná opatření předtím, než pokrm vznikne.

Součástí systému HACCP jsou i opatření DDD servisu. Stanoví se harmonogram deratizačních činností a opatření v průběhu kalendářního roku. Vypracují se plány rozmístění deratizačních nástrah a tabulky požeru nástrah. Tyto se pravidelně vyhodnocují a na základě výsledků se přijímají další ochranná opatření. Nedílnou součástí DDD servisu v rámci HACCP je i provádění monitoringu výskytu hmyzu za pomocí monitorovacích le­pů.

Obvykle se tato opatření provádějí v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi odběratelem a dodavatelem služeb DDD. Pro zavedení deratizačních opatření v rámci systému kritických bodů je tedy vhodné kontaktovat zkušenou deratizační firmu, která pomůže s veškerými náležitostmi. Problém s nezvanými živočichy nebo mikroorganismy nejsnadněji překonáte prevencí nebo včasným, profesionálním zásahem.

Pro zodpovězení dalších dotazů můžete pana Libora Čiháka kontaktovat na čísle 603 228 980, nebo navštívit webové stránky www.deratizator.cz.