Krizová centra

Teen Challenge International ČR

Organizace pomáhá lidem, kteří prožili stresovou životní situaci. Program Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 150 chlapcům, dívkám, mužům a ženám. Tento křesťanský program se zaměřuje na konkrétní pomoc studentům v jejich vztahu k …

Farní charita Beroun

Denní centrum pro osoby bez příštřeší. Terénní program pro osoby bez přístřeší. Počítačové a vzdělávací centrum.

81 kmBeroun - centrum, Bezručova 928 + pobočky (6)

Iniciativa Občanského Bezpečí Domova, z.s.

Podpora a propagace prevence kriminality. Pomoc obětem trestné činnosti, poskytování krizové intervence a pomoc rodinám s dětmi, mládeži a lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace.

Teen Challenge International ČR

Organizace pomáhá lidem, kteří prožili stresovou životní situaci. Program Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 150 chlapcům, dívkám, mužům a ženám. Tento křesťanský program se zaměřuje na konkrétní pomoc studentům v jejich vztahu k …

Diecézní charita České Budějovice

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Občanská poradna. Terénní program.