Diakonie • okr. Karlovy Vary a okolí

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Naším posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči. Poskytujeme …

Diakonie husitská - STROM, z.s.

Diakonie husitská - STROM, z.s.

Diakonie poskytuje materiální pomoc lidem v sociální nouzi, cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, matky/otcové samoživitelé, senioři, lidé bez domova apod. Provozuje 3 charitativní obchůdky v Praze, ve kterých je možné zakoupit za minimální poplatek věci, …

Chráněné bydlení při Centru sociálních služeb Klobouk Diakonie ČCE v Terezíně

Naše služba pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Pracovnice služby uživatele a uživatelky podporují v péči o domácnost (při vaření, úklidu nebo praní), při hospodaření s penězi, navazování kontaktů, uplatňování …

OTEVŘENO (Zavírá v 21:00)

Diakonie ČCE - středisko Blanka

Poskytujeme domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a terénní pečovatelskou službu. Dále nabízíme zdravotnickou službu.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Poskytujeme humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizujeme rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Poskytujeme sociální, zdravotní, vzdělávací i pastorační služby určené seniorům, lidem s postižením či v obtížné životní situaci a umírajícím.

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

Pomoc zrakově postiženým spoluobčanům, nabídka pastorační a sociální péče, pořádání setkání a pobytových akcí.

Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10

Provoz denního stacionáře pro děti se zdravotním postižením a rané péče pro jejich rodiny.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Poskytovaní služeb pro děti od tří let a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

Diakonie Církve bratrské

Poskytování ubytovacích a sociálních služeb dospělým lidem s duševním onemocněním, s mentálním postižením, s kombinací mentálního postižení a duševního onemocnění. Chráněné bydlení je provozováno na východním okraji Prahy ve dvoupodlažním rodinném domě se …

116 kmPraha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 2005/94 + pobočky (3)

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:30)

Charita České Budějovice - Pečovatelská služba

Charita České Budějovice - Pečovatelská služba

Poskytujeme pomoc, podporu a péči ve vymezeném čase v přirozeném domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme dle jejich individuálních potřeb, možností a …