Soudy

Okresní soud v Karlových Varech

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Okresní státní zastupitelství Karlovy Vary

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Krajský soud v Plzni

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.