Soudy

Okresní soud v Karlových Varech

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Okresní státní zastupitelství Karlovy Vary

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.