Policie

Oddělení pobytových agend Karlovy Vary

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci Karlovarského kraje.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

Odbor mezinárodních vztahů plní úkoly v oblasti zahraničních styků a zajišťování výkonu mezinárodní spolupráce.

Policie ČR - Služba kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Karlovy Vary

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.