Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Vary.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Karlovarský okres Karlovy Vary


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Karlovy Vary"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Věznice Ostrov nad OhříOstrov-Vykmanov

Věznice s dozorem pro odsouzené muže k výkonu trestu odnětí svobody. Kapacita zařízení je 832 míst.

Ostrov-Vykmanov 22 + pobočky (38) - +420 353 240 511

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary - www.kvv-karlovyvary.army.cz OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Karlovarského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Karlovy Vary, Počernická 2 + pobočky (13) - +420 973 349 437

Oddělení pobytových agend Karlovy Vary - www.policie.cz OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 725/16 + pobočky (160) - +420 974 362 847

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 552/15 + pobočky (37) - +420 720 527 428 , +420 353 242 221

Český statistický úřad - www.kvary.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Karlovy Vary - Drahovice, Sportovní 297/28 + pobočky (13) - +420 353 114 511, +420 353 114 522

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 875/167 + pobočky (113) - +420 353 417 111

Okresní soud v Karlových Varech - portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Karlovy Vary, Moskevská 1163/17 - +420 377 867 211

OSSZ Karlovy Vary - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/karlovarsky-kraj/ossz-karlovy-vary.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Karlovy Vary, Krymská 2011/2a - +420 353 160 111

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech - www.khskv.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně zdravotního dozoru.

Karlovy Vary - Dvory, Závodní 360/94 + pobočky (2) - +420 355 328 311, +420 355 328 320

Okresní státní zastupitelství Karlovy Vary - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Karlovy Vary, Jaltská 1043/4 + pobočky (10) - +420 353 416 701

Povodí Ohře, státní podnik - www.poh.cz

Správa a ochrana povrchových a podzemních vod, provoz a údržba vodních děl.

Karlovy Vary, Horova 2017/12 + pobočky (4) - +420 353 436 711

Česká plemenářská inspekce - www.cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Karlovy Vary - Tašovice, Závodní 152 + pobočky (12) - +420 777 921 168 , +420 353 332 257

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - detašované pracoviště - www.suip.cz/oip06

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Karlovy Vary, Svahová 1170/24 + pobočka - +420 950 179 636

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 151/24 + pobočky (75) - +420 353 220 977, +420 734 362 916

Krajský soud v Plzni - portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Karlovy Vary, Moskevská 1163/17 + pobočky (2) - +420 377 868 802

Úřad práce České republiky - portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Ostrov, Masarykova 715 + pobočky (456) - +420 950 125 251, +420 950 125 285

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - www.nuts2severozapad.cz

Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad. Zabezpečuje implementaci Společného regionálního programu.

Karlovy Vary - Dvory, Závodní 353/88 + pobočka - +420 353 502 624

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Karlovy Vary - Drahovice, Drahomířino nábř. 197/16 + pobočky (13) - +420 353 237 330

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Karlovy Vary - Dvory, Kpt. Jaroše 318/4 + pobočky (31) - +420 353 449 026, +420 353 565 502

Celní úřad pro Karlovarský kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-karlovarsky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Karlovy Vary - Bohatice, Dubová 246/8 + pobočky (16) - +420 353 248 203

Finanční úřad pro Karlovarský kraj - www.financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Karlovy Vary, Západní 1800/19 + pobočky (16)

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Karlovy Vary - Dvory, Chebská 73/48 + pobočky (83) - +420 355 311 717