Ministerstvo obrany • okr. Karlovy Vary a okolí

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

Velitelství vykonává státní správu na území Karlovarského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zaměřuje se na řešení žádosti státních občanů ČR o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence

Provoz mezinárodního pracoviště Armády České republiky zaměřené na zbraně hromadného ničení.

Agentura vojenského zdravotnictví AČR

Agentura vojenského zdravotnictví je odborným prvkem pro řízení a organizaci poskytování zdravotních služeb a veterinárního zabezpečení resortu MO ČR v operacích na území ČR i mimo ně a při zabezpečení aliančních sil na území ČR.