Školy a výchovné instituce

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

164 kmKutná Hora - Vnitřní město, Andělská 600/10 +
Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodník, obchodnice, ekonomika a podnikání, kosmetické služby a dvouletých nástavbových oborů podnikání a společné stravování s možností dálkového studia.

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Bakalářský studijní program Právní specializace se vyučuje v oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

Poskytujeme úplné střední vzdělání ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní a tříleté dálkové nástavbové formě vzdělávání.

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, cestovní ruch a ekonomické lyceum.

Bludiště

Nabídka zážitkové pedagogiky. Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků, akcí pro školní třídy, rodiny s dětmi a projektů pro veřejnost.

ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská

Základní škola pro 680 žáků s klubem, jídelnou a družinou. Zaměřujeme se na výuku tělesné výchovy. Nabízíme zájmové kroužky anglického jazyka.

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova

Základní škola pro 540 žáků s rozšířenou výukou hudební výchovy. Možnost využití školní jídelny a družiny.

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku pětiletého dálkového a čtyřletého oboru obchodní akademie.

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

Vzdělávací subjekt se stoletou tradicí, bohatými zkušenostmi a kvalitním zázemím. Vzdělávací nabídka školy je zaměřena na gastronomii a naší novinkou je populární obor Kadeřník. Prostupnost mezi jednotlivými stupni a formami středního vzdělávání je na škole …

Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL PUPP, o.p.s.

Provozujeme střední odbornou školu a střední odborné učiliště pro 100 žáků v rámci hotelu Pupp. Nabízíme tříleté učební obory kuchař-kuchařka, číšník-servírka a cukrář i výuky čtyřletého maturitního oboru gastronom. Žáci se účastní příprav významných akcí, ...

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru stavebnictví.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:00)

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

Domov mládeže je školské zařízení, které zajišťuje výchovu, ubytování a stravováni žáků SŠ, SOU, VOŠ a ve výjimečných případech i vysokoškoláků. K ubytování žáků slouží třílůžkové pokoje s malou předsíňkou, ve které jsou umístěny skříně na šaty a umyvadlo s …

1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY, s.r.o.

Soukromá základní škola pro 90 žáků s rozšířenou výukou jazyků a s družinou.

ZŠ jazyků Karlovy Vary

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou a jídelnou. Poskytujeme rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky. Nabízíme kurzy jazyků.

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, grafický design, užitá fotografie, technologie silikátů, analytická chemie a ekologie, životní prostředí, modelářství a návrhářství oděvů.

ZŠ Karlovy Vary, Poštovní

Základní škola pro 750 žáků se školní jídelnou a družinou s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Poskytujeme ústavní a výchovnou zdravotní péči dětem od narození do tří let věku (v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku).

ZŠ Karlovy Vary, Konečná

Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, družinou a klubem s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a výpočetní techniky.

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů stavebnictví, autotronik, veřejnosprávní činnost a nástavbové studium oborů provozní elektrotechnika, provozní technika, stavební provoz a autotronik.

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů logistika ve službách a finančnictví, provoz a ekonomika dopravy.

Střední zemědělská škola Dalovice

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru agropodnikání. Nabídka stravování ve školní jídelně pro studenty.

ZŠ a MŠ Dalovice, U Potoka

Provozujeme základní školu pro 300 žáků. K dispozici je jídelna a školní družina. Pro děti jsou zajištěny akce, olympiády, lyžařské kurzy či koncerty.

ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská

Základní škola pro 1250 žáků se školním klubem, jídelnou a školní družinou.

ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

Provozujeme základní školu pro 270 žáků s jídelnou, družinou, knihovnou a školním klubem. Nabízíme kroužky zpěv, tenis, aerobic, kopaná, tanec a další.

Sadov 32 +

ZŠ Kolová

Základní škola pro 80 žáků s družinou a jídelnou.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ELIPSA

Provozujeme soukromou mateřskou školku pro 15 dětí od 2 do 6 let. Výuka probíhá podle zásad Montessori.

MŠ Nová Role

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 23 dětí se školní jídelnou. Provádíme hudební, pracovní a výtvarné aktivity včetně výuky na počítači.

MŠ Hroznětín

Státní mateřská škola pro 43 dětí se školní jídelnou.

ZŠ Hroznětín

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvování sportovního, divadelního, anglického či chemického kroužku.

ZŠ Nová Role

Základní škola pro 540 žáků s jídelnou, družinou a tělocvičnou.

MŠ Nová Role, Rolavská

Mateřská škola pro 130 dětí s jídelnou nabízí pěvecký, výtvarně pracovní a tělovýchovný kroužek a zajišťuje logopedickou péči.

Ekocentrum MDDM Ostrov

Ekocentrum MDDM Ostrov

Moderní ekocentrum v Ostrově je tu každému, kdo má rád přírodu kolem nás. Dětem a mládeži nabízíme zájmové kroužky, programy pro školy, příměstské tábory i zajímavé soutěže. Na prohlídku zvířátek jste pak zváni všichni bez rozdílu věku. Přijďte nás navštívit.

MŠ Šemnice

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. S dětmi chodíme do přírody, divadla, na procházky, pouštět draka a pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku.

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Poskytování péče dětem bez domova. Ubytování je zde rozděleno do 8 rodinných skupin a jedné skupiny mladých dospělých.

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

Praktická a speciální základní škola pro 234 žáků se školní družinou.