Dětské domovy

Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Poskytujeme ústavní a výchovnou zdravotní péči dětem od narození do tří let věku (v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku).

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Poskytování péče dětem bez domova. Ubytování je zde rozděleno do 8 rodinných skupin a jedné skupiny mladých dospělých.