Ústavy pro postižené

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

Jedná se o nájemní dům s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Karlovy Vary podle příslušné legislativy. Domy s byty zvláštního určení jsou domy, ve kterých je poskytována pečovatelská služba a jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům.

Domov Rudné u Nejdku

Domov Rudné u Nejdku

Poskytujeme pobytovou službu sociální péče osobám od 19 let věku neomezeně, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentální a kombinované postižení), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je ...

Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově

Poskytujeme celoroční pobytové sociální služby lidem se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, s těžkou a úplnou závislostí na pomoci druhé osoby.

24 kmSokolov, Slavíčkova 1701

EICHENHOF, s.r.o.

Nabídka sociální péče a ubytování.

OTEVŘENO (nonstop)