Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy Vary, které je naším zřizovatelem, poskytuje nám příspěvek na provoz a rozhoduje o naší činnosti. Finanční dotaci získáváme také z rozpočtu Karlovarského kraje. Služby poskytuje kvalifikovaný tým sociálních ...

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Domov Rudné u Nejdku

Domov Rudné u Nejdku

Poskytujeme pobytovou službu sociální péče osobám od 19 let věku neomezeně, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentální a kombinované postižení), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je ...

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku

Poskytování komplexních sociálních služeb klientům se změnou zdravotního stavu.

DPS Žlutice

Nabídka dlouhodobé i krátkodobé pečovatelské služby pro seniory a tělesně postižené.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:00)

Město Toužim

Poskytování bydlení a pečovatelských služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům.

Domov pro seniory v Perninku

Posláním organizace je nahradit klientům jejich vlastní domov a umožnit jim prožít aktivní a důstojné stáří.

OTEVŘENO (nonstop)

Oblastní Charita Ostrov

Nabídka ubytování v domově s pečovatelskou službou.

Domov pro seniory Květinka

Domov pro seniory Květinka

Naše soukromé zařízení poskytuje sociální a zdravotní služby pro seniory se sníženou soběstačností, kteří vyžadují 24 hodinovou péči. Domov pro seniory nabízí domácí prostředí a individuální péči každému klientovi tak, aby prožil důstojné stáří.

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Začleňování klientů do běžného způsobu života a ochrana jejich práv v rizikových situacích. Poskytování podpory fyzickým osobám v nepříznivé situaci.

Dům s pečovatelskou službou

Poskytujeme bydlení a pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům.