Český červený kříž

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

Působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby, působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské …