Křesťanství

Farní charita Karlovy Vary

Poskytování pomoci lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Oblastní Charita Ostrov

Nabídka pečovatelských či sociálních služeb seniorům a sběr šatstva.

Sbor Církve bratrské v Karlových Varech

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostrově nad Ohří

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání, schůzky dětí a mládeže, biblické hodinky.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplé

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. K dispozici je sborová knihovna.

Sbor Křesťanské společenství Nejdek

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin, duchovních setkání, dětských besídek či letního tábora a provoz klubu BEZ.

Římskokatolická farnost Jáchymov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v Ostrově i Jáchymově.

Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Naleznete u nás centrum pro rodiče s dětmi. Zajišťujeme konference a společné akce.

Římskokatolická farnost Stanovice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.