Církev římskokatolická

Farní charita Karlovy Vary

Poskytování pomoci lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Oblastní Charita Ostrov

Nabídka pečovatelských či sociálních služeb seniorům a sběr šatstva.

Římskokatolická farnost Jáchymov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v Ostrově i Jáchymově.

Římskokatolická farnost Stanovice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.