Oborové asociace a komory

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Asociace dražebníků České republiky

Sdružování podnikatelských subjektů provozujících živnost dražebníka či některou z činností s ní související.

Svaz minerálních vod

Sdružujeme výrobce přírodních a ochucených minerálních vod v ČR.

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Ochrana a podpora oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí.

Český svaz stavebních inženýrů - oblastní

Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí.

Asociace Záchranný kruh

Nabízíme tvorbu vzdělávacích materiálů pro pedagogy a záchranáře. Organizujeme vzdělávací akce. Realizujeme preventivně vzdělávací akce pro veřejnost.

Krajská rada AŠSK ČR Karlovarského kraje

Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich zájmů.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.