Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

Brzy zavírá (16:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Josef Tichý

Nabídka služeb notářské kanceláře – notářské úschovy, notářské zápisy pro exekuci, manželské smlouvy, převody nemovitostí, obchodní společnosti, závěti a vydědění, ostatní činnosti notáře, dědictví.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Advokátní kancelář - Bureš Maglia

Advokátní kancelář. Poskytujeme komplexní advokátní služby se zaměřením na obchodní, občanské, smluvní a správní právo. Zastupování v soudních sporech, sjednávání smluvních podmínek, pracovní právo. Právní pomoc při vymáhání pohledávek.

JUDr. Jaromír Malý, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, rodinné, pracovní a trestní právo, řešení pohledávek, vypořádání majetku a převody vlastnictví nemovitostí.

JUDr. Lenka Machová - notářka v Karlových Varech

Nabídka notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Jan Jasa

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

JUDr. Milan Zeman, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské a trestní právo.

Brzy zavírá (16:00)

JUDr. Alice Zachariášová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na bytové, občanské a obchodní právo.

JUDr. Pavel Turoň, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní, rodinné a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Mgr. Jiří Halaburt

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a společenského práva.

Mgr. Eva Oncirková

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti insolvenčního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Denisa Neumannová, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, rodinné, stavební a trestní právo.

Mgr. Kateřina Walterová, advokátka

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na poskytování právních služeb v oblastech převodů nemovitostí, rozvodů, majetkových vypořádání.

JUDr. Eva Černá

Nabídka advokátní činnosti v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Věra Fraňková

Nabídka služeb v oblasti bytového, občanského, obchodního a rodinného práva.

Mgr. Josef Lisec, advokát

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a trestního práva.

JUDr. Martin Tocik

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na právo obchodní, daňové, celní, duševního vlastnictví a právní vztahy týkající se nemovitostí.

JUDr. Iveta Sokolová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

Mgr. Jana Suchá, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

JUDr. Helena Střimelská, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, bytového a slovenského práva.

Patimat Kashkaeva, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a bytového práva.

Mgr. Nikola Rovenská, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného a trestního práva.

Arbitrážní centrum, s.r.o.

Nabízíme řešení majetkových sporů v rozhodčím řízení v oblastech obchodních vztahů, občansko právních, pracovně právních, spotřebitelských a jiných majetkových sporů, výsledkem rozhodčího řízení je rozhodnutí s účinky pravomocného soudního rozsudku.

JUDr. Hana Levová

Nabídka služeb v oblasti občanského, rodinného, trestního a pracovního práva.

Mgr. Roman Bělohlavý, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského a trestního práva.

JUDr. Jiří Fíla

Poskytování právních služeb v oblasti práva trestního, pracovního, občanského, rodinného, obchodního a obchodních společností.

Brzy zavírá (16:00)

JUDr. Romana Filková

Poskytování právního poradenství, konzultací a servisu.

AK JUDr. Miroslav Hlavnička

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní a pracovní právo.