Geodetické a kartografické práce

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

OTEVŘENO (nonstop)

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Nabídka činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Vyhotovíme geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme skutečné provedení staveb, inženýrské sítě, práce v katastru nemovitostí, …

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Projekční kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební dozor, zaměření staveb. Také jsem schopný za Vás vyřídit stavební povolení, nebo zajišťuji pomoc při výběrovém řízení na dodavatele. Znalost a orientace v projektové dokumentaci, použití ...

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: zaměření ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Jana Chadová

Jana Chadová

Veškeré geodetické práce pro zápisy v katastru nemovitostí.

Ing. Zdeněk Talla

Provádíme veškeré geodetické práce: pro katastr nemovitostí, pro práce ve výstavbě-inženýrská geodezie, zaměření skutečného stavu staveb a sítí, digitální a grafická dokumentace, zaměření památek, 3D grafika. Měření v těžce dostupných místech.

Ing. Tomáš Vilím

Nabízíme služby v oboru zeměměřictví, inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. Provádíme činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. 3D skenování interiérů a exteriérů.

Ing. Jitka Tomandlová

Ing. Jitka Tomandlová

Nabídka inženýrské geodézie a geodetických prací ve výstavbě. Zaměření skutečného provedení staveb, vyhotovení digitální a grafické dokumentace.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Ing. Miroslav Sirotek

Geodetické práce v Karlovarském a severočeském kraji.

GS - geodetické služby s.r.o.

Zajištění veškerých geodetických prací v oblasti inženýrské geodézie. Vyhotovení mapových podkladů a zaměření skutečného provedení stavby.

Ing. Václav Kellner

Ing. Václav Kellner

Zpracovávání znaleckých posudků a geodetických plánů, vytyčování hranic pozemků a tvorba či obnova digitálních katastrálních map.

Ivana Mádlová - Geodetická kancelář

Ivana Mádlová - Geodetická kancelář

Provádíme vytyčování vlastnických hranic, zaměřování inženýrských sítí, tvorbu geometrických plánů a polohopisu i výškopisu pro projekty.

Ing. Josef März

Provádíme vytyčování hranic, vyhotovování geometrických plánů a digitálních účelových map velkých měřítek.

Ing. Boris Zugar - GEO team

Provádíme vytyčování hranic pozemků, geometrické plány a zaměřování skutečného stavu budov. Zpracováváme dokumentace inženýrských sítí či map.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Ing. Karel Buchta

Provádíme vytyčování hranic, vyhotovování geometrických plánů a digitálních účelových map velkých měřítek.

Pavel Vynikal

Poskytuji kompletní geodetické služby pro projekt, stavbu a katastr nemovitostí.

Monika Trundová

Monika Trundová

Vyhovujeme veškeré geodetické práce: geometrický plán pro oddělení pozemku, věcné břemeno, kolaudaci, úvěr, vytyčení hranic pozemků a staveb, polohopis a výškopis, dokumentaci DTMM, vodárny, kanalizace, plynárny. Práce v inženýrské geodézii.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Martin Moudrý

Provádění geodetických prací. Nabídka geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, polohopisů i výškopisů pro projekty a inženýrskou geodézii.