Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.

Projektová činnost ve výstavbě: inženýrské sítě, komplexní projekt inženýrské sítě, čistírny odpadních vod, zpracování dokumentací pro výběrová řízení, zpracování zadávacích dokumentací, projekty úprav toků, malých vodních elektráren, projekty …

INVESTON, s.r.o.

Zajišťujeme kompletní inženýrskou a investiční činnost při přípravě i realizaci staveb.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Nabídka inženýrských služeb v oboru dopravních a inženýrských staveb.